Prato - projektowanie ogrodów, projekty ogrodów, projektowanie ogrodów Szczecin, ogrody, architektura krajobrazu
Oferta dla biur projektowych i architektonicznych

Inwentaryzacje zieleni

Przeprowadzamy inwentaryzacje drzew i krzewów. Opracowania wykonywane są w krótkich terminach, o każdej porze roku. Wykonujemy również waloryzację drzewostanu i określamy stan zdrowotny drzew i krzewów.

Gospodarka zieleni

Na podstawie analizy istniejącego zagospodarowania terenu i planowanej inwestycji określamy drzewa do adaptacji, przesadzenia i wycinki. Doradzamy jak umożliwić drzewom dalszy wzrost w nowych warunkach.

Nasadzenia zastępcze - ilości szt. , gatunki, lokalizacja

Podajemy zalecane gatunki i ilości sztuk dla nasadzeń zastępczych celem kompensacji przyrodniczej usuwanych roślin. Sporządzamy projekty ukazujące ich najkorzystniejszą lokalizację zgodnie z normatywami określającymi ich minimalną odległość od elemenów budowlanych czy instalacji podziemnych.

Sposoby zabezpieczenia adaptowanych drzew w trakcie budowy

Oferujemy opracowania i zalecenia dotyczące sposobu ochrony drzew w czasie budowy.

Wnioski o wycinkę drzew

Zajmujemy się opracowaniem i składaniem dokumentacji dotyczącej wycinki drzew do stosownych instytucji.

Dobór drzew i krzewów do nasadzeń miastach

Przykładamy duże znaczenie doborowi gatunkowemu roślin dla określonego środowiska. Warunki miejskie są bardzo ważnym kryterium wzrostu i rozwoju roślin. Determinują one sposób ich doboru dla projektów dotyczących terenów miejskich.

Projekty zagospodarowanie zieleni dla pozwolenia na budowę

Wykonujemy projekty terenów zieleni potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekty zagospodarowania terenów zieleni przy osiedlach, drogach, hotelach, firmach, szlakach wodnych, obiektach rekreacyjnych i sportowych

Wykonujemy projekty zaospodarowania terenu przy obiektach rekreacji, które zawierają nie tylko układ roślinności ale i układ nawierzchni utwardzonych. Doradzamy jak np. najkorzystniej ulokować parking w sposób zapewniający jak największą liczbę miejsc parkingowych, podpowiemy w którym miejscu ulokować zbiornik wodny oraz jaki ma być typ zbiornika wodnego aby był zarazem bezpeczny i wyeksponowany.

projektowanie ogrodów szczecin, projekty ogrodów, architektura krajobrazu, inwentaryzacje drzew, ogrody szczecin