Prato - projektowanie ogrodów, projekty ogrodów, projektowanie ogrodów Szczecin, ogrody, architektura krajobrazu
Oferta dla inwestorów i deweloperów

Inwentaryzacje drzewostanu

Przeprowadzamy inwentaryzacje drzew i krzewów. Opracowania wykonywane są w krótkich terminach, o każdej porze roku. Wykonujemy również waloryzację drzewostanu i określamy stan zdrowotny drzew i krzewów.

Doradztwo w zakresie adaptacji, przesadzeń i wycinki drzew na terenach inwestycji

Na podstawie analizy istniejącego zagospodarowania terenu i planowanej inwestycji określamy drzewa do adaptacji, przesadzenia i wycinki. Doradzamy jak umożliwić drzewom dalszy wzrost w nowych warunkach.

Oszacowanie kosztów urzędowych i roboczych wycinki drzew z terenów inwestycji

Obliczamy koszta związane z opłatą urzędową za usunięcie drzew i krzewów z terenów inwestycji.

Projekty nasadzeń zastępczych

Podajemy zalecane gatunki i ilości sztuk dla nasadzeń zastępczych celem kompensacji przyrodniczej usuwanych roślin. Sporządzamy projekty ukazujące ich najkorzystniejszą lokalizację.

Wnioski o wycinkę drzew

Zajmujemy się opracowaniem i składaniem dokumentacji dotyczącej wycinki drzew do stosownych instytucji.

Doradztwo w zakresie zabezpieczenia drzew w czasie budowy

Oferujemy opracowania i zalecenia dotyczące sposobu ochrony drzew w czasie budowy.

projektowanie ogrodów szczecin, projekty ogrodów, architektura krajobrazu, inwentaryzacje drzew, ogrody szczecin